Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 10 2015

kenausimonsdochter
13:24
"I na tym kończymy film. Czas na sens życia. (Dziewczyna wnosi do studia złotą kopertę i podaje spikerce; ta otwiera ją, wyjmuje kartkę i czyta, najpierw sama dla siebie). To nic nadzwyczajnego: „Bądź miły dla ludzi, nie obżeraj się, czytaj książki, chadzaj na spacery i próbuj żyć w zgodzie z ludźmi innych wyznań i narodowości”. 
— Sens życia wg Monty Pythona
kenausimonsdochter
13:18
Play fullscreen

Monty Python's The Meaning of Life Trailer

kenausimonsdochter
13:12
Play fullscreen
Father and Daughter, reż. Michael Dudok de Wit
Reposted fromfloks floks vianaiwni naiwni
kenausimonsdochter
13:07
0050 5e7a 500
fot. Tomasz Tomaszewski, cykl Rzut beretem
Reposted fromnaiwni naiwni
kenausimonsdochter
13:07
0103 bcf8 500
fot. Tomasz Tomaszewski, cykl Cześć Pracy
Reposted fromnaiwni naiwni
kenausimonsdochter
13:07
0110 1bae 500
fot. Tomasz Tomaszewski, cykl Rzut Beretem
Reposted fromnaiwni naiwni
kenausimonsdochter
13:07
0132 8a9e 500
fot. Tomasz Tomaszewski
Reposted fromnaiwni naiwni
kenausimonsdochter
13:07
0161 ee36 500
fot. Tomasz Tomaszewski
Reposted fromnaiwni naiwni
kenausimonsdochter
13:07
0201 65b5 500
fot. Tomasz Tomaszewski
Reposted fromnaiwni naiwni
kenausimonsdochter
13:07
0215 3e23 500
fot. Tomasz Tomaszewski
Reposted fromnaiwni naiwni
kenausimonsdochter
13:07
2909 8b56
Georges Braque "Hermes" - to jedyna istniejąca kubistyczna rzeźba Braque'a
Reposted fromnaiwni naiwni
13:06
kenausimonsdochter
13:04
2888 5759
Mateusz Środoń
Reposted fromnaiwni naiwni
kenausimonsdochter
12:58
Play fullscreen

Anton Bruckner - Symphony No.9 - Wiener Philharmoniker - Leonard Bernstein

June 28 2015

kenausimonsdochter
19:14
5415 7442 500
Warren Buffett

April 13 2015

kenausimonsdochter
23:08
Play fullscreen
Recycled Orchestra
kenausimonsdochter
23:07
Play fullscreen
First Hologram Protest in History Held Against Spain’s Gag Law
kenausimonsdochter
23:05
6480 b193

First Hologram Protest in History Held Against Spain’s Gag Law

kenausimonsdochter
22:59

Plejady

Jarosław Iwaszkiewicz

I

 

Plejady to gwiazdozbiór już październikowy.

Błyszczą jak winne grono wśród innych gwiazd roju,

W ich świetle las pożółkły niby rumak płowy,

Co polem do srebrnego biegnie wodopoju.

I zdaje się, że w cieniu popielatym sarny

Przebiegają przez ruczaj lub stojąc słuchają,

Jak srebrne lustro wody brzeg odbija czarny

I fletnie białych brzózek, gdzie liście śpiewają

I opadając krążą. A namiętność moja

Niby łania nad źródłem pochyla swą szyję

I tylko jej odbicie lodowego zdroja

Mówi, że chociaż wątła, ale jeszcze żyje.

 

II

 

Plejady to gwiazdozbiór już październikowy.

Po szafirowym niebie płynie jak baranki,

Ponad drzew skrytych nocą oniemiałe głowy,

Ponad brzóz skamieniałych pozłociste pianki.

Powracam do milczenia i słodyczy nieba,

Które płaszczem jesiennym pełnym gwiazd połyska.

Pełne stodoły złota, stoły pełne chleba

I skrzypi na zawiasach gwiaździsta kołyska.

Za chwilę i na ziemi wszędzie będzie biało.

Lekki chłód noc cienistą jak igłą przenika.

I śni mi się już tylko jakieś jasne ciało

Przykryte złotą tkanką planet października.

 

III

 

Plejady to gwiazdozbiór już październikowy.

Spokojnym tokiem płynąc losy twoje iści.

Powoli wyjdź przed bramę, nie odwracaj głowy,

I zerwij parę złotych, poranionych liści.

Proch ci zostaje w dłoni, rozwiewa się, ginie,

I słyszysz tylko ogród, co dyszy jak chory.

Złociste liście zginą i jesień ta zginie,

I złe — i dobre nawet — miną gwiazdozbiory.

Więc po cóż nam — jak gwiazdom zagubionym

w mroku

Spalać się ogniem wiecznie, kiedy chłód nas czeka?

Po cóż świecą plejady i łzy w twoim oku,

Gdy je ogarnia czarna przemijania rzeka?

 

IV

 

Plejady to gwiazdozbiór już październikowy.

Październik to bezpieczna, zadumana pora.

Na czarnej ścianie nieba ślad karabinowy:

Blaski gwiazd pełne lęku i pełne wieczora.

A my tu biegu ziemi ani przemijania

Słowami nie wstrząśniemy. Stoimy bez siły.

Noc czarnym płaszczem swoim ścieżkę nam zasłania,

Wiara, nadzieja, miłość już nas opuściły.

Odeszliście daleko. A ja, choć zostałem,

Wydają się zgubiony wśród ciemnych gwiazd mżenia.

I cóż nam pozostaje na okręgu całym?

Już nic: zagasłe słowa i nieme spojrzenia.

 

V

 

Plejady to gwiazdozbiór już październikowy:

Wypływa nad horyzont ciemno i okrutnie

I patrzy na schylone, zadumane głowy,

Na połamane brzozy i pobite lutnie.

Przechodzi i o świcie drży nad moim domem,

Posyła promień cichy, ale przenikliwy,

I głosem mówi do mnie, i takim znajomym,

Że może jest kto jeszcze na świecie szczęśliwy.

Szczęśliwy, który kocha; szczęśliwy, kto wierzy;

Szczęśliwy... albo tylko tak jemu się zdaje...

Szczęśliwy, który łąką o świtaniu bieży

I na jesiennym niebie widzi gwiazdy maja

April 05 2015

kenausimonsdochter
12:21
6427 f3ec 500
Polityka, nr 39, 25 września 2010
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl